Personalstöd

Mertid ger dina medarbetare vägledning i arbetsplatsrelaterade och privata problem som annars riskerar att skapa oro och stress

Genom vårt Personalstöd får medarbetare hos anslutna arbetsgivare snabbt och enkelt hjälp med vardagsfrågor som annars riskerar att skapa stress och oro. Psykologer, jurister och ekonomer finns tillgängliga för att hjälpa till per telefon och e-post. Telefonjouren bemannas av psykologer dygnet runt veckans alla dagar.


Så fungerar det

PS-Funkar

 1. Den anställde upplever ett problem eller en svårighet i sin vardag, som rör det privata eller något på arbetet och kontaktar Personalstödet.
 2. Professionell rådgivning och vägledning sker i samtal med Mertids experter, bl. a. legitimerade psykologer och jurister.
 3. Den anställde mår bättre och kan fokusera på sina uppgifter.

Det är vanligt att man drar sig för att ta kontakt med experter. Med Personalstödet blir det enkelt för medarbetarna att ta hjälp och förhindra att problem förvärras och att arbetsförmågan sätts ner.

Personalstöd har under senare år etablerats på arbetsplatser i Sverige där det nu ses som en naturlig del i arbetet att värna och vårda personalens välmående till gagn för både individen och arbetsgivaren. Internationellt har Personalstöd funnits under lång tid och är i flera länder en känd och efterfrågad tjänst hos en mycket stor del av arbetslivet.

Tjänsten inkluderar vägledning kring det mesta som medarbetare kan uppleva som problem i vardagslivet om det riskerar att påverka arbetsförmågan negativt.

 • Relationsproblem på jobbet och hemma
 • Vardagsjuridiska problem
 • Problem med ekonomin
 • Missbruk
 • Livsstilsproblem

Vår modell

Avtal

Mertid AB erbjuder tjänsten Personalstöd till arbetsgivare. Avtal tecknas mellan Mertid och arbetsgivaren där kostnaden för tjänsten som regel fastställs till ett fast pris per år som främst baseras på antalet anslutna anställda. För fastställt pris ges samtliga anslutna anställda möjlighet att fritt nyttja tjänsten utan tillkommande kostnad för arbetsgivaren eller den anställde under avtalad tid.

Uppstart av tjänsten

När en arbetsgivare tecknat ett avtal om Personalstöd med Mertid startar processen vanligtvis med att Mertid ger en introduktion av tjänsten hos arbetsgivaren. Formen för detta kan variera men syftet är att ge de anställda en förståelse för tjänstens innehåll och att den kan nyttjas utan att arbetsgivaren får kännedom om vilka som kontaktar Mertid, att den kan nyttjas utan kostnad för den anställde samt hur den anställde kan komma i kontakt med Mertid för att ställa sina frågor. Vid uppstarten av tjänsten ges arbetsgivaren också information om hur återrapporteringen av tjänstens nyttjande kommer att ske.

Användade av tjänsten

Den som är ansluten till tjänsten via sin arbetsgivare kan dygnet runt årets alla dagar komma i kontakt med vårt Personalstöd för att fråga eller prata om sådant som stör, stressar, oroar eller i övrigt påverkar arbetsförmågan negativt. Det kan handla om personliga problem som tex en separation eller arbetsrelaterade frågor som tex en konflikt med en kollega.

Den anställde som vill komma i kontakt med Mertids Personalstöd kan antingen logga in till ett kontaktformulär på vår hemsida eller ringa ett telefonnummer som besvaras 24/7 av psykologer. Vid den första kontakten sker en bedömning av den anställdes ärende och på vilket sätt Mertids specialister bäst kan stötta i den aktuella situationen. Det kan handla om att såväl en psykolog som en jurist eller ekonom ger vägledning i samma ärende. Syftet med vägledningen inom ramen för Personalstödet är att den anställde ska få en ökad kontroll över situationen, känna minskad oro och få mer tid till att kunna fokusera på arbetet. I de fall avtalen även inrymmer personliga möten med psykologer erbjuds de kontaktsökande detta efter inledande samtal på telefefon. Vanligtvis ger Mertids vägledning så pass mycket stöd att den anställde upplever att problemet direkt blir hanterbart och under kontroll. I andra fall kan Mertid ge den anställde råd och stöd i hur denna kan söka hjälp utanför ramen för Personalstöd (Personalstöd inrymmer tex inte att Mertids specialister kan företräda anställda i tvister eller på annat sätt agera ombud men vi kan då beskriva hur man bör gå till väga för att få den typen av hjälp).

Tack vare att Mertid nu gett Personalstöd i 15 år och i över 20 000 ärenden vågar vi säga att vi har mycket stor erfarenhet av hur man på ett bra sätt ger effektiv vägledning och stöd som uppskattas av de som kontaktar oss. Mer om statistik här.

Återrapportering

Anslutna arbetsgivare ges årlig redovisning av hur tjänsten nyttjats. Mertid ger även en analys av hur tjänsten nyttjas i relation till andra jämförbara arbetsgivarkategorier. Återrapporteringen utformas på ett sådant sätt att det inte ska vara möjligt att koppla Mertids vägledning till enskilda individer. Därmed påverkas återrapporteringens detaljeringsgrad av antalet anställda hos respektive anslutna arbetsgivare.


Chefsstöd

I den svåra rollen som chef kan du inte vara expert inom alla områden. Chefstöd ger dig och din organisation tillgång till arbetsrättsjurister. Detta är en tilläggstjänst som levereras av Mertid utöver Personalstöd när så särskilt avtalats.

Exempel på innehåll:

 • ställ obegränsat antal frågor till fast pris
 • erfarna arbetsrättsjurister besvarar dina frågor
 • välj att få svar via e-post eller telefon
 • svar inom 24 timmar

Kundexempel: Gävle kommun, Järfälla kommun, Lidingö kommun, Hässelby & Vällingby Stadsdelsförvaltning, Sundbybergs stad, Nacka kommun, Danderyds Sjukhus och Astra Zeneca mfl

Kommentera