Visselblåsartjänst

Möt kraven på stärkt skydd för arbetstagare som slår larm. Med Mertids Visselblåsartjänst kan arbetsgivare erbjuda sina medarbetare ett säkert och effektivt verktyg för att anmäla allvarliga missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen.

Mertids visselblåsartjänst ger medarbetarna möjlighet att anmäla missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen.

Fördelarna för organisationer att anlita en extern aktör är många. Eftersom det ofta känns tryggare för uppgiftslämnare att vända sig till någon utanför organisationen så kan oegentligheter och missförhållanden snabbare rättas till. Genom tjänstens utformning kan Mertid också säkerställa anonymitet när uppgiftslämnaren så önskar.
Mertids jurister och psykologer kan vägleda och stötta medarbetare som vill göra en anmälan.
Medarbetare kan komma i kontakt med tjänsten dygnet runt! Web och telefon.


Så fungerar det

VB-Funkar

  1. Den anställde upplever ett allvarligt missförhållande på sin arbetsplats och gör en anmälan om detta till Mertid. Anmälaren kan välja att vara anonym i förhållande till både Mertid och arbetsgivaren.
  2. Mertid granskar anmälan och följer upp med nödvändiga åtgärder (t ex mer information från anmälaren eller om anmälaren behöver stödsamtal i samband med anmälan).
  3. Mertid rapporterar ärendet vidare till ansvarig person hos arbetsgivaren, som vidtar nödvändiga åtgärder (t ex intern utredning eller polisanmälan).

Regeringen har i ett betänkande (SOU 2014:31) lagt fram ett förslag om bland annat en ny lag med förstärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Arbetsgivare kommer i och med detta bli skyldiga att se till att det finns rutiner för hantering av interna larm. Utredningen lämnar huvudsakligen följande tre förslag. 

1. En ny arbetsrättslig lag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. 2. En ny regel i arbetsmiljölagen (1977:1160) som innebär en skyldighet för alla arbetsgivare att ¬ i den utsträckning verksamheten kräver det ¬ antingen se till att det finns rutiner för interna larm om allvarliga missförhållanden eller vidta andra åtgärder som underlättar sådana larm. 3. Regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

2. En ny regel i arbetsmiljölagen (1977:1160) som innebär en skyldighet för alla arbetsgivare att ¬ i den utsträckning verksamheten kräver det ¬ antingen se till att det finns rutiner för interna larm om allvarliga missförhållanden eller vidta andra åtgärder som underlättar sådana larm. 3. Regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

3. Regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.