Våra tjänster

Så avlastar vi din personal
Personalstöd

Frigör tid och skapar arbetsro för dina medarbetare genom råd och stöd i psykologiska, sociala, juridiska eller ekonomiska frågor.

Visselblåsartjänst

Hur rapporterar dina medarbetare om mutor? Möt kraven på stärkt skydd för arbetstagare som slår larm.

om personalstöd

Vad kan personalstödet påverka på arbetsplatsen?
Några positiva effekter

Personalstöd är en vanlig förmån i länder som USA, Kanada och Storbritannien. Det finns ett flertal forskningsstudier som undersökt vad ett personalstödsprogram kan ha för effekter. I en stor amerikansk studie (Sharar & Lennox, 2014) som utvärderade hur tjugo personalstödsprogram påverkade effektivitet på arbetsplatsen fann man flera positiva effekter. Resultaten visade en minskning av frånvaro med 44 %, minskad sjuknärvaro med 25 %, minskning av arbetsrelaterad stress med 24 %, ökad livsglädje med 13 %, samt ökat engagemang på arbetet med 6 %. En annan stor studie utförd av Kanadas största leverantör av personalstöd (Morneau Shepell, 2014) visade att arbetsgivare fick tillbaka ca åtta gånger pengarna på att investera i ett personalstödsprogram. De här vinsterna kom via en kombination av ökad produktivitet och minskad frånvaro hos de anställda. En amerikansk studie (Hargravea, Hiattb, Alexander & Shafferb, 2008) kom fram till att investeringar i personalstöd gav tillbaka fem till sju gånger pengarna.

  • Minskad frånvaro
  • Minskad sjuknärvaro
  • Minskad stress
  • Ökat engagemang

Nyheter